Language of document :

2010 m. birželio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Kaser prieš Komisiją

(Byla F-45/10)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Ferdinand Kaser (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato M. Schober

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, Europos Komisijos sprendimo Nr. CMS 07/046, kuriuo ieškovas buvo atleistas iš užimamų pareigų, neapribojant teisių į pensiją, įsigaliojusio 2009 m. rugpjūčio 15 d., panaikinimas bei visų sprendimų dėl ieškovo, priimtų nuo 2003 m. rugsėjo mėn. iki jo atleidimo, panaikinimas ir, antra, reikalavimas atlyginti žalą.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti Sprendimą Nr. CMS 07/046, nes buvo priekabiaujama, blogai valdoma ir buvo pažeista teisė būti išklausytam.

Panaikinti visus sprendimus dėl ieškovo, kuriuos Paskyrimo tarnyba priėmė nuo 2003 m. rugsėjo mėn. iki jo atleidimo, nes buvo priekabiaujama, blogai valdoma ir buvo pažeista ieškovo teisė būti išklausytam.

Sudaryti galimybes ieškovui būti išklausytam pagal Tarnybos nuostatų 7 straipsnio 1 dalį ir 24 straipsnį bei atsižvelgti į 2008 m. vasario mėn. ir 2008 m. kovo mėn. pateiktus prašymus.

Priteisti simbolinę vieno euro kompensaciją tam, kad būtų atlyginta ieškovo patirta neturtinė ir profesinė žala, kaip nurodyta šiame ieškinyje, nes šiuo skundu siekiama ne gauti pinigų, o atstatyti ieškovo orumą ir profesinę reputaciją.

____________