Language of document :

Tožba, vložena 11. junija 2010 - Kaser proti Komisiji

(Zadeva F-45/10)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Ferdinand Kaser (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. Schober, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti Odločbe Evropske komisije CMS 07/046 o odstranitvi tožeče stranke z delovnega mesta, brez zmanjšanja pokojninskih pravic, ki je začela učinkovati s 15. avgustom 2009, in razglasitev ničnosti vseh odločb zoper tožečo stranko sprejetih v obdobju od septembra 2003 do odstranitve z delovnega mesta, in drugič, odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

odločbo CMS 07/046 zaradi nadlegovanja, slabega upravljanja in kršitve pravice do izjave razglasi za nično;

vse odločbe organa, pristojnega za imenovanje, sprejete zoper tožečo stranko v obdobju od septembra 2003 do odstranitve tožeče stranke z delovnega mesta zaradi nadlegovanja, slabega upravljanja in kršitve pravice do izjave razglasi za nične;

omogoči tožeči stranki zaslišanje v skladu s členoma 7(1) in 24 Kadrovskih predpisov in obravnava zahteve, predložene februarja 2008 in marca 2008;

tožeči stranki prizna simbolično odškodnino 1 EUR kot nadomestilo za prestalo nepremoženjsko in poklicno škodo, kot je prikazana v tej tožbi, saj cilj te tožbe ni denar, ampak povrnitev dostojanstva in poklicnega ugleda tožeče stranke.

____________