Language of document :

Žaloba podaná dne 18. června 2010 - Hecq v. Komise

(Věc F-47/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterými bylo zamítnuto uznání žalobcovi trvalé částečné invalidity ve smyslu článku 73 služebního řádu, a kterými mu byla uložena náhrada části lékařských výdajů a odměn, které vznikly v souvislosti s činností lékařského výboru.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí přijaté orgánem oprávněným ke jmenování dne 5. března 2010 (jež mu bylo oznámeno elektronickou poštou ze dne 8. března 2010), kterým byla zamítnuta stížnost žalobce ze dne 9. prosince 2009 podaná proti dvěma administrativním rozhodnutím ze dne 7. září 2009, kterými bylo s konečnou platností zamítnuto uznání jakékoli invalidity žalobce podle článku 73 služebního řádu a žalobci uložena náhrada poloviny nákladů a odměny lékaře, který předsedal lékařskému výboru, ve výši 500 eur (následně snížených na 300 eur) a rovněž náhrada veškerých (poté ve výši 60 %) nákladů a odměn lékaře, který jej zastupoval v rámci činnosti uvedeného lékařského výboru;

zrušit rovněž uvedená rozhodnutí ze dne 7. září 2009;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________