Language of document :

Sag anlagt den 18. juni 2010 - Hecq mod Kommissionen

(Sag F-47/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgien) (ved avocat L. Vogel)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelser om afslag på at anerkende, at sagsøgeren er ramt af vedvarende, delvis invaliditet som omhandlet i tjenestemandsvedtægtens artikel 73 og om at pålægge sagsøgeren at betale en del af de udgifter og lægehonorarer, der var forbundet med lægeudvalgets arbejde

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 5. marts 2010 (som meddelt ved e-mail af 8.3.2010) om afslag på sagsøgerens klage af 9. december 2009 over to administrative afgørelser af 7. september 2009, hvorved det endeligt afvistes at anerkende, at sagsøgeren lider af nogen form for invaliditet som omhandlet i vedtægtens artikel 73, og hvorved sagsøgeren desuden blev pålagt at betale halvdelen af udgifterne og honoraret til den læge, der var udpeget til formand for lægeudvalget, hvilket beløb udgjorde 500 EUR (der efterfølgende blev nedsat til 300 EUR), og ligeledes samtlige udgifter og hele honoraret (senere nedsat til 60% heraf) til den læge, der havde repræsenteret ham i forbindelse med lægeudvalgets arbejde.

De nævnte afgørelser af 7. september 2009 annulleres ligeledes.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________