Language of document :

Kanne 18.6.2010 - Hecq v. komissio

(Asia F-47/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Niiden komission päätösten kumoaminen, joissa kieltäydyttiin tunnustamasta kantajan henkilöstösääntöjen 73 artiklassa tarkoitettu pysyvä osittainen työkyvyttömyys ja määrättiin kantaja vastaamaan osasta niitä kuluja ja lääkärinpalkkioita, jotka aiheutuivat asian käsittelystä lääketieteellisessä komiteassa.

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 5.3.2010 tekemä (ja 8.3.2010 sähköpostitse tiedoksiannettu) päätös, jolla hylättiin kantajan 9.12.2009 tekemä valitus kahdesta 7.9.2009 tehdystä hallinnollisesta päätöksestä joilla puolestaan kieltäydyttiin lopullisesti tunnustamasta kantajan minkäänlainen vammaisuus henkilöstösääntöjen 73 artiklan puitteissa ja joilla kantaja pakotettiin lisäksi vastaamaan puolesta sen lääkärin kuluista ja lääkärinpalkkioista, joka oli toiminut lääketieteellisen komitean puheenjohtajana, 500 euroon asti (myöhemmin alennettu 300 euroon) ja vastaamaan myös kaikista (sittemmin 60 prosentista) sen lääkärin kuluista ja lääkärinpalkkioista, joka edusti häntä lääketieteellisessä komiteassa asian käsittelyn yhteydessä, on kumottava

myös mainitut, 7.9.2009 tehdyt päätökset on kumottava

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________