Language of document :

2010. június 18-án benyújtott kereset - Hecq kontra Bizottság

(F-47/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgium) (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon határozatainak megsemmisítése, amelyek megtagadták a felperesnek a személyzeti szabályzat 73. cikke szerinti részleges végleges rokkantsága elismerését, és a felperest kötelezték az orvosi bizottság munkája során felmerült költségek és orvosi munkadíjak egy részének viselésére

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2010. március 5-én hozott (e-mail útján pedig 2010. március 8-án közölt) határozatát, amely elutasította a 2009. szeptember 7-én kelt két azon közigazgatási határozattal szemben a felperes által 2009. december 9-én benyújtott panaszt, amelyek közül az egyik megtagadta a felperesnek a személyzeti szabályzat 73. cikke értelmében vett bármilyen végleges rokkantsága elismerését, a másik pedig emellett 500 euró összeghatárig (amelyet utóbb 300 euróra szállítottak le) a felperest kötelezte az orvosi bizottság elnökeként eljáró orvos költségei és munkadíja felének viselésére, valamint arra, hogy teljes egészében (utóbb 60%-ban) viselje az orvosi bizottság munkája keretében őt képviselő orvos költségeit és munkadíját is;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2009. szeptember 7-én kelt, fent említett határozatokat is;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________