Language of document :

Acțiune introdusă la 18 iunie 2010 - Hecq/Comisia

(Cauza F-47/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor Comisiei prin care se refuză recunoaşterea invalidităţii permanente parţiale a reclamantului, în sensul articolului 73 din statut şi prin care se pun în sarcina acestuia o parte dintre cheltuielile şi onorariile medicale plătite cu ocazia lucrărilor comisiei medicale

Concluziile reclamantului

anularea deciziei adoptate de AIPN la 5 martie 2010 (şi notificată prin e-mail la 8 martie 2010), prin care a fost respinsă reclamaţia formulată de reclamant în data de 9 decembrie 2009, împotriva a două decizii administrative din data de 7 septembrie 2009 care refuzau în mod definitiv recunoaşterea oricărei invalidităţi a reclamantului, în temeiul articolului 73 al statutului şi care, pe de altă parte, impuneau reclamantului să suporte jumătate din cheltuielile şi onorariile medicului care a prezidat comisia medicală, în sumă de 500 € (redusă ulterior la 300 €) şi să suporte de asemenea în totalitate cheltuielile şi onorariile medicului care l-a reprezentat în cadrul lucrărilor comisiei medicale menţionate;

anularea, de asemenea, a deciziilor menţionate din data de 7 septembrie 2009;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________