Language of document :

Tožba, vložena 18. junija 2010 - Hecq proti Komisiji

(Zadeva F-47/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb, s katerimi je Komisija tožeči stranki zavrnila priznanje delne trajne invalidnosti v smislu člena 73 Kadrovskih predpisov in ji naložila del zdravstvenih stroškov in honorarjev, ki so nastali pri delu zdravniške komisije.

Predlogi tožeče stranke

Odločba, ki jo je OPI sprejel 5. marca 2010 (in je bila poslana po elektronski pošti z dne 8. marca 2010), s katero je bil zavrnjen ugovor tožeče stranke z dne 9. decembra 2009 zoper upravni odločbi z dne 7. septembra 2009, s katerima je bilo tožeči stranki zavrnjeno dokončno priznanje kakršnekoli invalidnosti na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov, in s katerima je poleg tega tožeči stranki naloženo plačilo polovice stroškov in honorarjev zdravnika, ki je predsedoval zdravniški komisiji, v znesku 500 EUR (kasneje znižano na 300 EUR), in celotnih (kasneje 60 %) stroškov in honorarjev zdravnika, ki je tožečo stranko zastopal pri delu te zdravniške komisije, naj se razglasi za nično;

omenjeni odločbi z dne 7. septembra 2009 naj se prav tako razglasita za nični;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________