Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna (Itaalia) 19. oktoobril 2010 - Ufficio IVA di Piacenza versus Belvedere Costruzioni Srl

(kohtuasi C-500/10)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Commissione Tributaria Centrale

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Ufficio IVA di Piacenza

Vastustaja: Belvedere Costruzioni Srl

Eelotsuse küsimus

Kas EÜ asutamislepingu artikliga 10 (nüüd Euroopa Liidu lepingu artikkel 4) ja artiklitega 2 ja 22 nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuendast direktiivist 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta on vastuolus Itaalia riigi õigusnormid, mis sisalduvad 25. märtsi 2010. aasta seadusandliku dekreedi nr 40 (muudetud seaduseks 22. mai 2010. aasta seadusega nr 73) artikli 3 lõikes 2 bis ning mis takistavad maksukohtul otsustada maksunõude üle, mille maksuasutus on talle ebasoodsat otsust puudutava kassatsioonkaebuse raames õigeaegselt esitanud, ning seega sätestavad sisuliselt täieliku loobumise vaidlusaluse käibemaksuvõla sissenõudmisest, kui see on kahes kohtuastmes põhjendamatuks tunnistatud, ilma et maksukohustuslane, kellele see loobumine on kasulik, peaks vaidlusalust võlga isegi vähendatud ulatuses tasuma

____________