Language of document :

2010 m. spalio 19 d. Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ufficio IVA di Piacenza prieš Belvedere Costruzioni Srl

(Byla C-500/10)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna (Italija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Ufficio IVA di Piacenza

Atsakovė: Belvedere Costruzioni Srl

Prejudicinis klausimas

Ar pagal EB sutarties 10 straipsnį (dabar - ES sutarties 4 straipsnis) ir 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 2 bei 22 straipsnius draudžiamos Italijos valstybės teisės normos, išdėstytos 2010 m. kovo 25 d. Dekreto-įstatymo Nr. 40, pertvarkyto į 2010 m. gegužės 22 d. Įstatymą Nr. 73, 3 straipsnio 2 bis dalyje, pagal kurias mokestinius ginčus nagrinėjantis teismas neturi teisės spręsti dėl mokestinio reikalavimo, kurį pareiškė per nustatytą terminą nepalankų sprendimą apskundęs mokesčių administratorius, egzistavimo ir pagal kurias iš esmės numatomas visiškas reikalavimo dėl ginčijamo PVM kredito atsisakymas, nors dviejose instancijose buvo konstatuota, kad toks reikalavimas neegzistavo, apmokestinamam subjektui, kuriam toks atsisakymas naudingas, visiškai, ar bent iš dalies, nesumokant ginčijamo kredito?

____________