Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 19. oktobrī iesniedza Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna (Itālija) - Ufficio IVA di Piacenza/Belvedere Costruzioni Srl

(lieta C-500/10)

Tiesvedības valoda - itāļu

Iesniedzējtiesa

Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Ufficio IVA di Piacenza

Atbildētājs: Belvedere Costruzioni Srl

Prejudiciālie jautājumi

Vai EK līguma 10. pants, tagad - Līguma par Eiropas Savienību 4. pants, un Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem, 2. un 22. pants iestājas pret tādu Itālijas valsts tiesību normu, kāda ir iekļauta 2010. gada 25. marta Dekrētlikuma Nr. 40[/2010], kurš tika pārveidots par 2010. gada 22. maija Likumu Nr. 73, 3. panta 2.a punktā un ar kuru Nodokļu tiesai ir liegts taisīt spriedumu par nodokļu prasījumiem, kurus Nodokļu administrācija ar apelācijas sūdzību par nelabvēlīgiem lēmumiem ir iesniegusi noteiktajā termiņā, un tādējādi būtībā tiek panākta pilnīga atteikšanās no strīdīgā PVN parāda, ja šie prasījumi ir noraidīti abās iepriekšējās tiesu instancēs, nepiespriežot nodokļu maksātājam, kura labā valsts veic šo atteikšanos, nedz veikt jebkāda veida maksājumu, nedz arī daļēji samaksāt strīdus parādu.

____________