Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna (Italia) la 19 octombrie 2010 - Ufficio IVA di Piacenza/Belvedere Costruzioni Srl

(Cauza C-500/10)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Ufficio IVA di Piacenza

Pârâtă: Belvedere Costruzioni Srl

Întrebarea preliminară

Articolul 10 CE (în prezent articolul 4 UE) și articolele 2 și 22 din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare se opun unei reglementări a statului italian, cuprinsă în alineatul 2 bis al articolului 3 din Decretul lege nr. 40 din 25 martie 2010, aprobat prin Legea nr. 73 din 22 mai 2010, care împiedică instanța fiscală să se pronunțe cu privire la existența creanței fiscale invocate în termen de către administrație, prin recursul formulat împotriva deciziei nefavorabile și care, astfel, dispune în esență renunțarea totală la creanța privind TVA-ul în litigiu, atunci când aceasta a fost considerată inexistentă în primă inntanță și în apel, fără nicio plată, nici măcar într-o măsura redusă, din partea persoanei impozabile care beneficiază de renunțare?

____________