Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna (Italija) 19. oktobra 2010 - Ufficio IVA di Piacenza proti Belvedere Costruzioni Srl

(Zadeva C-500/10)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ufficio IVA di Piacenza

Tožena stranka: Belvedere Costruzioni Srl

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 10 Pogodbe ES, ki je postal člen 4 Pogodbe o Evropski uniji, ter člena 2 in 22 Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih nasprotujejo ureditvi italijanske države iz člena 3(2a) uredbe-zakona št. 40 z dne 25. marca 2010, ki je bil potrjen v zakon št. 73 z dne 22. maja 2010, ki davčnemu sodišču preprečuje odločanje o obstoju davčnega zahtevka, ki ga je uprava pravočasno uveljavljala s pritožbo zoper zavrnilno odločbo, in tako v bistvu nalaga popolno odpoved sporni terjatvi iz naslova DDV, če je bila na obeh stopnjah sodnega postopka ugotovljena neutemeljenost zahtevka, davčni zavezanec, ki ima korist od odpovedi, pa sporne terjatve ni plačal niti v zmanjšanem obsegu?

____________