Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 27. oktober 2010 - Birkhoff mod Kommissionen

(Sag F-60/09) 1

(Personalesag - løn - familietillæg - børnetilskud - barn, der lider af en alvorlig sygdom eller af en vedvarende svagelighed, som gør det ude af stand til at sørge for sit eget underhold - anmodning om forlængelse af udbetalingen af tilskuddet - artikel 2, stk. 5, i bilag VII til vedtægten - øvre grænse for barnets indkomst fastsat som betingelse for forlængelse af udbetalingen - omkostninger, der kan fratrækkes i denne indkomst)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Tyskland) (ved advokat C. Inzillo)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afslaget på sagsøgerens anmodning om forlængelse af udbetalingen af børnetilskud til sagsøgerens datter i henhold til artikel 2, stk. 5, i bilag VII til vedtægten

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes

Gerhard Birkhoff betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 205 af 29.8.2009, s. 50.