Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 27. oktoobri 2010. aasta otsus - Birkhoff versus komisjon

(kohtuasi F-60/09)1

(Ametnikud - Töötasu - Peretoetused - Ülalpeetava lapse toetus - Laps, kes raske haiguse või töövõimetuse tõttu ei suuda endale elatist teenida - Taotlus jätkata toetuse maksmist - Personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõige 5 - Lapse maksimaalne tulu toetuse maksmise tingimusena - Sellest tulust mahaarvatavad kulud)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Saksamaa) (esindaja: advokaat C. Inzillo)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus jätkata ülalpeetava lapse toetuse maksmist personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõike 5 tähenduses

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

2.    Mõista kohtukulud välja G. Birkhoffilt.

____________

1 - ELT C 205, 29.8.2009, lk 50