Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 27.10.2010 - Birkhoff v. komissio

(Asia F-60/09)1

(Virkamiehet - Palkkaus - Perheavustukset - Huollettavana olevaa lasta koskeva lisä - Lapsi, joka ei vakavan sairauden tai vamman vuoksi pysty elättämään itseään - Lisän maksamisen jatkamista koskeva hakemus - Henkilöstösääntöjen VII liitteessä olevan 2 artiklan 5 kohta - Lisän maksamisen jatkamiselle asetettu lapsen tulojen ylärajaa koskeva edellytys - Kulut, jotka voidaan vähentää tästä tulosta)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Saksa) (edustaja: asianajaja C. Inzillo)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaista kantajan tekemää hakemusta koskevan hylkäämispäätöksen kumoaminen, jolla kantaja haki henkilöstösääntöjen VII liitteessä olevan 2 artiklan 5 kohdan mukaisen lisän maksamisen jatkamista huollettavanaan olevan lapsen hyväksi

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Gerhard Birkhoff velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 205, 29.8.2009, s. 50.