Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 27. oktobra spriedums - Birkhoff/Komisija

(lieta F-60/09) 1

Ierēdņi - Atalgojums - Ģimenes pabalsti - Apgādājamā bērna pabalsts - Bērns, kurš nopietnas slimības vai invaliditātes dēļ nespēj nopelnīt iztiku - Lūgums turpināt pabalsta izmaksu - Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 5. punkts - Bērna maksimālie ienākumi kā nosacījums, lai turpinātu pabalsta izmaksu - No šiem ienākumiem atskaitāmie izdevumi

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Vācija) (pārstāvis - C. Inzillo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Curall un B. Eggers, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums turpināt izmaksāt apgādājamā bērna pabalstu saskaņā ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 5. punktu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

G. Birkhoff atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 205, 29.08.2009., 50. lpp.