Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 27 octombrie 2010 - Birkhoff/Comisia

(Cauza F-60/09)1

[Funcționari - Remunerație - Alocații familiale - Alocație pentru creșterea copilului aflat în întreținere - Copil care suferă de o boală gravă sau are o infirmitate care îl împiedică să se întrețină singur - Cerere de prelungire a plății alocației - Articolul 2 alineatul (5) din anexa VII la statut - Venitul maxim al copilului drept condiție de prelungire a plății alocației - Cheltuieli deductibile din venitul menționat]

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (reprezentant: C. Inzillo, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și B. Eggers, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei de respingere a cererii reclamantului privind obținerea unei prelungiri a plății alocației pentru copilul aflat în întreținere în temeiul articolului 2 alineatul (5) din anexa VII la Statutul funcționarilor

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Îl obligă pe domnul Birkhoff la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 205, 29.8.2009, p. 50.