Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 27 oktober 2010 - Birkhoff mot kommissionen

(Mål F-60/09)(1)

(Tjänstemän - Lön - Familjetillägg - Barntillägg - Barn som på grund av svår sjukdom eller handikapp är förhindrat att tjäna sitt uppehälle - Begäran om förlängd utbetalning av tillägg - Artikel 2.5 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna - Förlängd utbetalning av tillägg är beroende av barnets inkomst - Kostnader som får dras av från nämnda inkomst)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Tyskland) (ombud: advokaten C. Inzillo)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet av avslå sökandens begäran om förlängd utbetalning av barntillägg i den mening som avses i artikel 2.5 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna.

Domslut

Talan ogillas.

Birkhoff ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 205, 29.8.2009, s. 50.