Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus - Kay versus komisjon

(kohtuasi F-113/05)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Avaliku konkursi teel kõrgemasse tegevusüksusesse siirduvad ametnikud - Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkursi reservnimekirja kantud kandidaadid - Teenistusse võtmisel palgaastme ja -järgu määramise üleminekueeskirjad - Palgaastme määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades - Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 5 lõige 2 ja artikkel 12 lõige 3)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Roderick Neil Kay (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja J. Feld, hiljem advokaadid T. Bontinck ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Krämer)

Kostja toetuseks menetlusse astuja : Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja I. Šulce)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, mis puudutab enne uute personalieeskirjade jõustumist avatud konkursi reservnimekirja kantud hageja uuele palgaastmele määramist uute personalieeskirjade ebasoodsamaid sätteid kohaldades.

Resolutsioon

Jätta R. N. Kay hagi rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 - ELT C 48, 25/02/06, lk 36 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-421/06 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).