Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 28.10.2010 - Kay v. komissio

(Asia F-113/05)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimitys - Virkamiehet, jotka avoimen kilpailun perusteella ovat siirtyneet ylempään tehtäväryhmään - Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa varallaololuetteloon kirjatut ehdokkaat - Siirtymäsäännökset, jotka koskevat palkkaluokkaan sijoittamista palvelukseenotossa - Palkkaluokkaan sijoittaminen soveltamalla uusia, epäedullisempia sääntöjä - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevat 2 artikla, 5 artiklan 2 kohta ja 12 artiklan 3 kohta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Roderick Neil Kay (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat T. Bontinck ja J. Feld, sittemmin asianajajat T. Bontinck ja S. Woog)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Krämer)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Arpio Santacruz ja I. Šulce)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan, joka oli ulkoisen valintamenettelyn perusteella kirjattu varallaololuetteloon ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa, palkkaluokka määriteltiin uudelleen uusien henkilöstösääntöjen epäedullisempien määräysten mukaisesti

Tuomiolauselma

Roderick Neil Kayn kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 48, 25.2.2006, s. 36 (alun perin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa numerolla T-192/05 rekisteröity asia, joka siirrettiin 15.12.2005 annetulla määräyksellä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen).