Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. október 28-i ítélete - Kay kontra Bizottság

(F-113/05. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kinevezés - Nyílt versenyvizsgával magasabb csoportba kerülő tisztviselők -Az új személyzeti szabályzat hatályba lépését megelőzően tartaléklistára vett pályázók - A felvételkor történő besorolás átmeneti szabályai - A kevésbé kedvező új szabályok alkalmazásával történő besorolás - A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 2. cikke, 5. cikkének (2) bekezdése és 12. cikkének (3) bekezdése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Roderick Neil Kay (Brüsszel, Belgium) (képviselők: kezdetben: T. Bontinck és J. Feld ügyvédek, később: T. Bontinck és S. Woog ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és H. Krämer meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Arpio Santacruz és I. Šulce meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amelyben a külső versenyvizsga tartaléklistájára az új személyzeti szabályzat hatálybalépése előtt felvett felperest az új személyzeti szabályzat kevésbé kedvező rendelkezései alapján sorolja át.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék R. N. Kay keresetét elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 48., 2006.2.25., 36. o. (eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt, T-421/05. számon nyilvántartásba vett, majd 2005. december 15-én végzéssel az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez áttett ügy).