Language of document :

2010 m. spalio 28 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Kay prieš Komisiją

(Byla F-113/05)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paskyrimas - Pareigūnai, kurie po atviro konkurso paskirti į aukštesnę pareigų grupę - Kandidatai, įrašyti į rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams - Pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos priskiriant lygiui įdarbinimo momentu - Priskyrimas lygiui taikant mažiau palankias naujas taisykles - Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnis, 5 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Roderick Neil Kay (Briuselis, Belgija), atstovaujamas iš pradžių advokatų T. Bontinck ir J. Feld, vėliau T. Bontinck ir S. Woog

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir H. Krämer

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Arpio Santacruz ir I. Šulce

Dalykas

Komisijos sprendimo dėl ieškovo, įrašyto į konkurso rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams taikant mažiau palankias pastarųjų nuostatas, perskyrimo lygiui panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti R. N. Kay ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 48, 2006 2 25, p. 36 (byla, iš pradžių užregistruota Europos Bendrijų pirmosios instancijos teisme Nr. T-421/05, perduota Europos Sąjungos tarnautojų teismui 2005 m. gruodžio 15 d. Nutartimi).