Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 28. oktobra 2010 - Kay proti Komisiji

(Zadeva F-113/05)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Imenovanje - Uradniki, ki imajo na podlagi splošnega natečaja dostop do višje funkcionalne skupine - Kandidati, vpisani na rezervni seznam pred začetkom veljavnosti novih Kadrovskih predpisov - Prehodna pravila za razvrstitev v naziv ob zaposlitvi - Razvrstitev v naziv na podlagi novih, manj ugodnih pravil - Členi 2, 5(2) in 12(3) priloge XIII h Kadrovskim predpisom)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Roderick Neil Kay (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva T. Bontinck in J. Feld, odvetnika, nato T. Bontinck in S. Woog, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in H. Krämer, zastopnika)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Arpio Santacruz in I. Šulce, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o prerazvrstitvi tožeče stranke, ki je bila na rezervni seznam zunanjega natečaja vpisana pred začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov, v naziv na podlagi manj ugodnih določb teh kadrovskih predpisov.

Izrek

1.    Tožba R. N. Kay se zavrne.

2.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 48, 25.2.2006, str. 36 (zadeva najprej vpisana v vpisnik pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod opravilno številko T-421/05 in s sklepom z dne 15.12.2005 odstopljena Sodišče za uslužbence Evropske unije).