Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 28 oktober 2010 - Kay mot kommissionen

(Mål F-113/05)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Tillsättning - Tjänstemän som flyttas upp till en högre tjänstegrupp genom allmänt uttagningsprov - Sökande som upptagits i en förteckning över godkända sökande innan de nya tjänsteföreskrifterna trädde ikraft - Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad vid rekryteringen - Placering i lönegrad enligt de nya, mindre fördelaktiga bestämmelserna - Artiklarna 2, 5.2 och 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Roderick Neil Kay (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna T. Bontinck och J. Feld, därefter advokaterna T. Bontinck och S. Woog)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och H. Krämer)

Part som intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: M. Arpio Santacruz och I. Šulce)

Saken

Ogiltigförklaring av det beslut som fattats av kommissionen om ny placering i lönegrad av sökanden, som upptagits i förteckningen över godkända sökande i ett externt uttagningsprov vid den tidpunkt då de nya tjänsteföreskrifterna trädde ikraft, med tillämpning av mindre förmånliga bestämmelser i de nya tjänsteföreskrifterna.

Domslut

Roderick Neil Kays talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 48, 25.2.2006, s. 36 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-421/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15.12.2005)