Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 28. října 2010 - Sørensen v. Komise

(Věc F-85/05)1

"Veřejná služba - Úředníci - Jmenování - Úředníci nastupující do vyšší funkční skupiny na základě otevřeného výběrového řízení - Žadatelé zapsaní na seznam kandidátů vhodných k přijetí před vstupem nového služebního řádu v platnost - Přechodná pravidla o zařazování do platových tříd při přijetí do zaměstnání - Zařazování do platových tříd podle nových, méně příznivých pravidel - Článek 5 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 přílohy XIII ke služebnímu řádu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Susanne Sørensen (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a H. Krämer, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupkyně: M. Arpio Santacruz a M. Simm, zmocněnkyně)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise o zařazení žalobkyně uvedené na seznamu kandidátů vhodných k přijetí v kategorii B před vstupem nového služebního řádu v platnost podle méně příznivých ustanovení nového služebního řádu [článek 12 přílohy XIII nařízení (ES, Euratom) č. 723/2004, kterým se mění služební řád úředníků], jakož i rozhodnutí o zrušení bodů získaných žalobkyní jakožto úřednicí kategorie C za účelem povýšení

Výrok rozsudku

Žaloba S. Sørensen se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 296, 26.11.2005, s. 26 (věc byla původně zapsána do rejstříku Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-335/05, ale byla postoupena Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15. prosince 2005)