Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. október 28-i ítélete - Sørensen kontra Bizottság

(F-85/05. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kinevezés - Nyílt versenyvizsgával magasabb csoportba kerülő tisztviselők -Az új személyzeti szabályzat hatályba lépését megelőzően tartaléklistára vett pályázók - A felvételkor történő besorolás átmeneti szabályai - A kevésbé kedvező új szabályok alkalmazásával történő besorolás - A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 5. cikkének (2) bekezdése és 12. cikkének (3) bekezdése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Susanne Sørensen (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és H. Krämer meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Arpio Santacruz és M. Simm meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amelyben az új személyzeti szabályzat hatályba lépését megelőzően B tartaléklistára vett felperest az új személyzeti szabályzat kevésbé kedvező (a tisztviselők személyzeti szabályzatát módosító 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet XIII. mellékletének 12. cikke) rendelkezései alapján sorolja be, valamint a felperes C csoportba tartozó tisztviselőként megszerzett előmeneteli pontjait törlő határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék S. Sørensen keresetét elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 296., 2005.11.26., 26. o. (eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt, T-335/05. számon nyilvántartásba vett, majd 2005. december 15-én végzéssel az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez áttett ügy).