Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 28. oktobra 2010 - Sørensen proti Komisiji

(Zadeva F-85/05)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Imenovanje - Uradniki, ki imajo na podlagi splošnega natečaja dostop do višje funkcionalne skupine - Kandidati, vpisani na rezervni seznam pred začetkom veljavnosti novih Kadrovskih predpisov - Prehodna pravila za razvrstitev v naziv ob zaposlitvi - Razvrstitev v naziv na podlagi novih, manj ugodnih pravil - Člena 5(2) in 12(3) priloge XIII h Kadrovskim predpisom)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Susanne Sørensen (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in H. Krämer, zastopnika)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Arpio Santacruz in M. Simm, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o razvrstitvi tožeče stranke, ki je bila na rezervni seznam B vpisana pred začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov, na podlagi manj ugodnih določb teh kadrovskih predpisov (člen 12 priloge XIII Uredbe (ES, Euratom) št. 723/2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike) in odločbe o ukinitvi točk za napredovanje, ki jih je tožeča stranka dobila kot uradnica kategorije C.

Izrek

1.    Tožba S. Sørensen se zavrne.

2.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 296, 26.11.2005, str. 26 (zadeva najprej vpisana v vpisnik pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod opravilno številko T-335/05 in s sklepom z dne 15.12. 2005 odstopljena Sodišču za uslužbence Evropske unije).