Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 24.2.2010 - P v. parlamentti

(Asia F-89/08)1

(Henkilöstö - Väliaikaiset toimihenkilöt - Euroopan parlamentti - Irtisanominen - Luottamuksen menettäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: P (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: S. Seyr, A. Lukošiūtė ja R. Ignătescu)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Yhtäältä parlamentin sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja irtisanottiin kolmen kuukauden irtisanomisajalla, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 44, 21.2.2009, s. 74.