Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2010. február 24-i ítélete - P kontra Parlament

(F-89/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazottak - Európai Parlament - Elbocsátás -Bizalomvesztés)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: P (Brüsszel, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: S. Seyr, A. Lukošiūtė és R. Ignătescu meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperes három hónapos felmondási idővel való elbocsátásáról szóló, parlamenti határozat megsemmisítése, másrészt kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik a saját költségeiket.

____________

1 - HL C 44., 2009.2.21., 74. o.