Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-24 ta' Frar 2010 - P vs Il-Parlament

(Kawża F-89/08) 1

"Servizz pubbliku - Membri tal-persunal temporanju - Parlament Ewropew - Tkeċċija - Telf ta' kunfidenza"

Lingwa tal-kawża:il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: P (Brussell, il-Belġju) (rappreżentant: E. Boigelot, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: S. Seyr, A. Lukošiūtė u R. Ignătescu, aġenti)

Suġġett tal-kawża

Minn naħa, annullament tad-deċiżjoni tal-Parlament li r-rikorrenti titkeċċa bi preavviż ta' tliet xhur u, min-naħa l-oħra, talba għad-danni.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha stess.

____________

1 - ĠU C 44, 21.02.2009, p. 74