Language of document :

Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 24 februari 2010 - P mot parlamentet

(Mål F-89/08)(1)

(Personalmål - Tillfälligt anställda - Europaparlamentet - Uppsägning - Bristande förtroende)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: P (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: S. Seyr, A. Lukošiūtė och R. Ignătescu)

Saken

Talan om dels ogiltigförklaring av parlamentets beslut att säga upp sökanden med tre månaders uppsägningstid, dels skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 44, s. 74, 21.2.2009.