Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (pléna) ze dne 5. května 2010 - Bouillez a další v. Rada

(Věc F-53/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povyšování -Hodnocený rok 2007 - Právní zájem na podání žaloby - Rozhodnutí o povýšení - Seznam povýšených úředníků - Srovnání zásluh - Kritérium úrovně vykonávaných úkolů - Návrh na zrušení rozhodnutí o povýšení - Vyváženost zájmů"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Vincent Bouillez (Overijse, Belgie) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Vedlejší účastnice: Eliza Niniou (Schaerbeek, Belgie) a Maria-Béatrice Postiglione Branco (Kraainem, Belgie), (zástupci: původně T. Bontinck a S. Woog, poté T. Bontinck a S. Greco, advokáti)

a

Maria De Jesus Cabrita a Marie-France Liegard, úřednice Rady Evropské unie, (Brusel, Belgie), (zástupci: původně N. Lhoëst, poté N. Lhoëst a L. Delhaye, advokáti)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nepovýšit žalobce do platové třídy AST 7 za hodnocený rok 2007

Výrok rozsudku

Rozhodnutí, kterými Rada Evropské unie odmítla povýšit V. Bouilleze, K. Van Neyghema a I. Wagner-Leclercq do platové třídy AST 7 z titulu hodnoceného roku 2007, se zrušují.

Zbývající část návrhových žádání V. Bouilleze, K. Van Neyghema a I. Wagner-Leclercq se zamítá.

Radě Evropské unie se ukládá náhrada nákladů řízení.

Vedlejší účastníce ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 183, 19.7.2008, s. 35.