Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (täiskogu) 5. mai 2010. aasta otsus - Bouillez jt versus nõukogu

(kohtuasi F-53/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2007. aasta edutamine - Põhjendatud huvi - Edutamisotsus - Edutatud ametnike nimekiri - Teenete võrdlev hindamine - Vastutuse määra kriteerium - Edutamisotsuste tühistamise nõue - Huvide kaalumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Vincent Bouillez (Overijse, Belgia) ja teised (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Menetlusse astujad: Eliza Niniou ja Maria-Béatrice Postiglione Branco, elukohad vastavalt Schaerbeek (Belgia) ja Kraainem (Belgia), (esindajad: T. Bontinck ja S. Woog, hiljem advokaadid T. Bontinck, ja S. Greco)

ning

Maria De Jesus Cabrita ja Marie-France Liegard, Euroopa Liidu Nõukogu ametnikud, elukoht Brüssel (Belgia), (esindajad: advokaat N. Lhoëst, hiljem advokaadid N. Lhoëst ja L. Delhaye)

Ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus mitte edutada hagejaid 2007. aasta edutamisperioodil ametiastmele AST 7.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Liidu Nõukogu otsused, milles hagejaid Bouillez, Van Neyghem ja Wagner-Leclercq ei edutatud 2007. aastal ametiastmele AST 7.

Jätta hagejate Bouillez, Van Neyghem ja Wagner-Leclercq ülejäänud nõuded rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Menetlusse astujad kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 183, 19.7.2008, lk 35.