Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Voltallige zitting) van 5 mei 2010 - Bouillez e.a./Raad

(Zaak F-53/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2007 - Procesbelang - Bevorderingsbesluit - Lijst van bevorderde ambtenaren - Vergelijking van verdiensten - Criterium van niveau van gedragen verantwoordelijkheden - Verzoek om nietigverklaring van bevorderingsbesluiten - Belangenafweging)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Vincent Bouillez (Overijse, België) en anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Interveniënten: Eliza Niniou en Maria-Béatrice Postiglione Branco, woonachtig te Schaarbeek (België) respectievelijk Kraainem (België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk vertegenwoordigd door T. Bontinck en S. Woog, vervolgens door T. Bontinck en S. Greco, advocaten)

en

Maria De Jesus Cabrita en Marie-France Liegard, ambtenaren van de Raad van de Europese Unie, woonachtig te Brusssel (België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk vertegenwoordigd door N. Lhoëst, vervolgens door N. Lhoëst en L. Delhaye, advocaten)

Voorwerp

Nietigverklaring van de besluiten van het TABG om verzoekers in het kader van de bevorderingsronde 2007 niet tot de rang AST 7 te bevorderen

Dictum

De besluiten waarbij de Raad van de Europese Unie heeft geweigerd om Bouillez, Van Neyghem en Wagner-Leclercq in het kader van de bevorderingsronde 2007 tot de rang AST 7 te bevorderen, worden nietig verklaard.

De overige vorderingen van het beroep van Bouillez, Van Neyghem en Wagner-Lecercq worden afgewezen.

De Raad van de Europese Unie wordt verwezen in de kosten.

Interveniënten zullen hun eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 183 van 19.7.2008, blz. 35.