Language of document :

Kanne 26.5.2010 - Arango Jaramillo ym. v. EIP

(Asia F-34/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Luxemburg, Luxemburg) ym. (edustajat: asianajajat B. Cortese, C. Cortese ja F. Spitaleri)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EIP:n tekemien niiden päätösten kumoaminen, joilla kantajien maksamia eläkemaksuja korotettiin ja kantajille aiheutuneen aineettoman vahingon korvaamista koskeva vaatimus.

Vaatimukset

Euroopan investointipankin tekemät päätökset korottaa kantajien maksamaa eläkemaksua vuoden 2010 helmikuun palkkakuitissa, yhtäältä korottamalla kyseisen maksun laskentaperustetta (pidätyksenalaista tuloa), ja toisaalta kerrointa, joka ilmaistaan prosentteina mainitusta pidätyksenalaisesta tulosta, on kumottava

Euroopan investointipankki on velvoitettava maksamaan yksi euro symbolisena korvauksena kantajille aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

Euroopan investointipankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________