Language of document :

2010. május 26-án benyújtott kereset - Arango Jaramillo és társai kontra EBB

(F-34/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Luxembourg, Luxemburg) és társai (képviselők: B. Cortese, C. Cortese és F. Spitaleri ügyvédek)

Alperes: Európai Beruházási Bank

A jogvita tárgya és leírása

Az EBB azon határozatainak megsemmisítése, amelyekben megemelte a felperesek által fizetendő nyugdíjjárulékot, valamint az őket ért nem vagyoni kár megtérítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Beruházási Bank azon határozatait - köztük a felperesek 2010. februári illetmény-elszámolását -, amelyekben megemelte a felperesek által fizetendő nyugdíjjárulékot, egyfelől az említett járulék számítási alapjának (az illetmény levonásköteles része), másfelől az említett levonásköteles illetmény százalékában kifejezett számítási együttható megemelésével;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EBB-t 1 eurós, szimbolikus kártérítésnek a felpereseket ért nem vagyoni kár címén történő megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Beruházási Bankot a költségek viselésére.

____________