Language of document :

Tožba, vložena 26. maja 2010 - Arango Jaramillo in drugi proti EIB

(Zadeva F-34/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Luxembourg, Luksemburg) in drugi (zastopniki: B. Cortese, C. Cortese in F. Spitaleri, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb EIB o zvišanju prispevkov tožečih strank v pokojninski sistem in vračilo nepremoženjske škode, ki so jo utrpeli.

Predlogi tožečih strank

Razglasitev ničnosti odločb Evropske investicijske banke - med katerimi je plačilni list tožečih strank za februar 2010 - s katerimi je povečan prispevek tožečih strank v pokojninski sistem z zvišanjem, po eni strani, osnove za izračun (plača, od katere je treba plačati prispevek) navedenega prispevka in, po drugi strani, količnika za izračun, izraženega v odstotkih od navedene plače, od katere je treba plačati prispevek;

Evropski investicijski banki naj se naloži, da plača simboličen euro iz naslova odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki so jo utrpele tožeče stranke;

Evropski investicijski banki naj se naloži plačilo stroškov.

____________