Language of document :

Talan väckt den 26 maj 2010 - Arango Jaramillo m.fl. mot EIB

(Mål F-34/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökanden: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Luxemburg, Luxemburg) m.fl. (ombud: advokaterna B. Cortese, C. Cortese och F. Spitaleri)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av Europeiska investeringsbankens beslut att höja sökandenas avgifter till pensionssystemet och yrkande om ersättning för den ideella skada de åsamkats.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europeiska investeringsbankens beslut i sökandenas lönebesked för februarimånad år 2010 om höjning av sökandenas avgifter till pensionssystemet genom höjning av beräkningsunderlaget (lönen från vilken avdrag ska göras) för dessa avgifter och av beräkningskoefficenten uttryckt i procent av denna lön,

förplikta banken att utge en symbolisk euro som ersättning för den ideella skada sökandena åsamkats, och

förplikta Europeiska investeringsbanken att ersätta rättegångskostnaderna.

____________