Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 22. juuni 2010. aasta määrus -Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-78/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Kahju hüvitamise nõue - Kohtukulude hüvitamine - Paralleelse hagi erand - Ilmselge vastuvõetamatus

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser)

Ese

Esiteks nõue tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata hageja nõue hüvitada talle kohtuasjas T-18/04 tekkinud kohtukulud ning mis mõisteti kostjalt välja 10. juuni 2008. aasta kohtuotsusega, ning teiseks tekitatud kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta L. Marcuccio hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - C 312, 19.12.2009, lk 43.