Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 22.6.2010 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-78/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Vahingonkorvauskanne - Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen - Rinnakkaiseen oikeussuojakeinoon perustuva väite - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä kumoamisvaatimus, joka koskee komission päätöstä, jolla hylättiin kantajan vaatimus saada korvaus niistä oikeudenkäyntikuluista, jotka hänelle aiheutuivat asiassa T-18/04 ja joiden korvaamiseen vastaaja velvoitettiin 10.6.2008 annetulla tuomiolla. Toisaalta vahingonkorvausvaatimus.

Määräysosa

Luigi Marcuccion kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 312, 19.12.2009, s. 43.