Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. június 22-i végzése - Marcuccio kontra Bizottság

(F-78/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kártérítési kereset - Költségek megtérítése - Párhuzamos jogorvoslatra vonatkozó kifogás - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Bizottság azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amellyel elutasította a felperesnek a T-18/04. sz. ügyben felmerült költségei megtérítése iránti kérelmét, amely költségek viselésére az alperest az Elsőfokú Bíróság 2008. június 10-i ítéletével kötelezte. Másrészt a felperesnek okozott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék L. Marcuccio keresetét mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 312., 2009.12.19., 43. o.