Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) priekšsēdētāja 2010. gada 22. jūnija rīkojums - Luigi Marcuccio/Komisija

(lieta F-78/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Tiesāšanās izdevumu atlīdzināšana - Iespēja celt paralēlu prasību - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un C. Berardis-Kayser)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar ko ir noraidīts prasītāja lūgums atlīdzināt tam lietā T-18/04 radušos tiesāšanās izdevumus, kuru atlīdzināšana atbildētājai tika piespriesta Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. jūnija spriedumā. Otrkārt, prasība atlīdzināt nodarīto kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

Marcuccio prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks atlīdzina savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 312, 19.12.2009., 43. lpp.