Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 22 iunie 2010 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-78/09)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Acţiune în despăgubire - Rambursarea cheltuielilor de judecată - Excepţia acţiunii paralele - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Berardis-Kayser, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, cererea de anulare a deciziei Comisiei de respingere a cererii reclamantului de obţinere a rambursării cheltuielilor de judecată efectuate în cauza T-18/04 la suportarea cărora pârâta a fost obligată prin Hotărârea din 10 iunie 2008. Pe de altă parte, o cerere de reparare a prejudiciului suferit.

Dispozitivul

Respinge acţiunea domnului Marcuccio ca fiind vădit inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 312, 19.12.2009, p. 43.