Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 8. juuli 2010. aasta otsus - Kurrer versus komisjon

(kohtuasi F-139/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Ametnikena ametisse nimetatud ajutised teenistujad - Enne uute personalieeskirjade jõustumist reservnimekirja kantud kandidaadid - Teenistusse võtmisel palgaastme ja -järgu määramise üleminekueeskirjad - Palgaastmele määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades - Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 4 ja artikli 12 lõige 3)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Krämer)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: B. Driessen ja M. Simm)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 1. aprillil 2007 jõustunud otsus, millega hageja, kes oli ajutine teenistuja palgaastmel A7 (nüüd A*8) ja läbinud edukalt avatud konkursi COM/A/3/03, nimetati personalieeskirjade XIII lisa sätete alusel ametnikuks palgaastme A*6 järku 2, ning seda ilma et oleks säilitatud tema ajutise teenistujana kogutud edutamispunkte.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 20, 27.1.2007, lk 39.