Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 8 iulie 2010 - Kurrer/Comisia

(Cauza F-139/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Numire - Agenți temporari numiți funcționari - Candidați înscriși pe o listă de rezervă înainte de intrarea în vigoare a noului statut - Norme tranzitorii privind încadrarea în grad la momentul recrutării-Încadrare în grad conform noilor norme mai puțin favorabile - Articolul 5 alineatul (4) și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și H. Krämer, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: B. Driessen și M. Simm, agenți)

Obiectul

Anularea Deciziei Comisiei cu efect de la 1 aprilie 2006 prin care reclamantul, agent temporar încadrat în gradul A7 (devenit A*8) și laureat al concursului general COM/A/3/03, a fost numit funcționar cu încadrarea A*6 treapta a 2-a conform prevederilor anexei XIII la statut, fără menținerea punctelor care constituie punctele de promovare acumulate în calitate de agent temporar

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 20, 27.1.2007, p. 39.