Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 24. února 2010 - Menghi v. ENISA

(Věc F-2/09)1

"Veřejná služba - Dočasní zaměstnanci - Propuštění po uplynutí zkušební doby - Morální obtěžování"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Riccardo Achille Menghi (Cagliari, Itálie) (zástupce: L. Defalque, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (zástupci: E. Maurage, zmocněnec, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí, kterým se nepotvrzuje pokračování zaměstnaneckého poměru žalobce po uplynutí zkušební doby, jakož i návrh na náhradu utrpěné majetkové a nemajetkové újmy

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 55, 7.3.2009, s. 53.