Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 24. februar 2010 - Menghi mod ENISA

(Sag F-2/09) 1

(Personalesag - midlertidigt ansatte - afskedigelse efter udløbet af prøvetiden - psykisk chikane)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Riccardo Achille Menghi (Cagliari, Italien) (ved avocat L. Defalque)

Sagsøgt: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ved E. Maurage, som befuldmægtiget, bistået af avocat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at bekræfte sagsøgerens kontrakt efter prøvetidens udløb, samt påstand om erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade.

Konklusion

Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ved E. Maurage frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 55 af 7.3.2009, s. 53.