Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 24.2.2010 - Menghi v. ENISA

(Asia F-2/09)1

(Henkilöstö - Väliaikaiset toimihenkilöt - Irtisanominen koeajan päättymisen jälkeen - Henkinen ahdistelu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Riccardo Achille Menghi, (Cagliari, Italia) (edustaja: asianajaja L. Defalque)

Vastaaja: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (asiamiehet: E. Maurage, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Sitä koskevan päätöksen, että kantajan sopimusta ei jatketa harjoitteluajan jälkeen, kumoaminen sekä taloudellisen ja henkisen vahingon korvaamista koskeva vaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 55, 7.3.2009, s. 53.