Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 24. februāra spriedums - Menghi/ENISA

(lieta F-2/09)1

Civildienests - Pagaidu darbinieki - Atlaišana pārbaudes laika beigās - Psiholoģiska vardarbība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Riccardo Achille Menghi, Cagliari (Itālija) (pārstāvis - L. Defalque, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (pārstāvji - E. Maurage, pārstāvis, kam palīdz B. Wägenbaur, avocat)

Priekšmets

Lēmuma neapstiprināt prasītāja līgumu pēc pārbaudes laika beigām atcelšana, kā arī lūgums atlīdzināt ciesto mantisko un morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 55, 07.03.2009, 53. lpp.